Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše údaje sú v bezpečí.

Ako pracujeme s osobnými údajmi, prečo a ako ich spracúvame.

 

Čo sú osobné údaje

 

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa  určitého alebo určeného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo určitý, pokiaľ sa môže subjekt údajov priamo či nepriamo identifikovať hlavne na základe čísla, kódu jedného či viacej prvkov, špecifických pre fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje spadajú hlavne kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť údaje o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferencie fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov vychádza z európskej legislatívy, konkrétne nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679  (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov, ďalej len („Nariadenie“). Popri Nariadení bude aj naďalej platná slovenská legislatíva týkajúca sa špecifických otázok ochrany osobných údajov (napríklad zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách), neupravených Nariadením. Ďalej len („GDPR“).

Čo je spracovanie osobných údajov

 

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo sústava operácií, s ktorými správca alebo spracovateľ systematicky pracuje s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, hlavne zhromažďovaním, ukladaním na nosiče informácií, sprístupňovanie alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, predávanie, šírenie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinácia, blokovania a likvidácia.

Komu poskytujete svoj súhlas

Mgr. Soňa Milová so sídlom Senická cesta 108, 974 01 Banská Bystrica IČO: 32 002 939 ;

DIČ: 1029646453, osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona (ďalej „ja“ alebo „výziva5elementov.eu“ alebo „slahkouhlavou.eu“), ktorá prevádzkuje webovú stránku vyziva5elemenotv.eu;  a stránku slahkouhlavou.eu;  a spracováva ako správca, t.j. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom.

Pokiaľ sa chcete na mňa obrátiť, napíšte prosím,  na e-mail: podpora@vyziva5elementov.eu alebo na podpora@slahkouhlavou.eu

 

Aké osobné údaje spracovávame

 

 1. Osobné údaje poskytnuté pri registrácii za účelom vytvorenia registrácie, zasielanie zabudnutého hesla a sprístupnenie obsahu webu v rozsahu.
 2. Email
 3. Informácie dobrovoľne vložené do vášho profilu (meno, emailová adresa)
 4. Vašu registráciu môžeme upraviť alebo požiadať o jej zrušenie
 5. Tieto údaje spracúvame po dobu prevádzkovania stránok vyziva5elementov.euwww.slahkouhlavou.eu
 6. Osobné údaje zákazníkov vyziva5elementou.euwww.slahkouhlavou.eu za účelom naplnenia kúpnej zmluvy a náležitosti z nej plynúcej v rozsahu:
 7. Meno a priezvisko, adresa, číslo telefónu, email, účtovné a platobné údaje (IČO a DIČ)
 8. Tieto údaje spracúvame po dobu kúpnej zmluvy a povinnosti danej zákonom
 9. Osobné údaje poskytnuté osobami, ktoré prejavili záujem o odber emailov, materiálov, know – how, návodov, zliav, pozvánok z oblasti zdravého životného štýlu, za účelom ich zasielania v rozsahu:
 10. Meno, email
 11. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každej zaslanej správe.
 12. Tieto údaje spracúvame po dobu 10 rokov
 13. Osobné údaje odoslané v komentároch za účelom zobrazenia vášho komentáru a kontroly spamu v rozsahu:
 14. Email, meno
 15. Tieto údaje spracúvame po dobu 10 rokov
 16. Automatizované zbieranie údajov
 17. V prípade, že využívate naše webové stránky, môžeme zbierať údaje o vašich návštevách na stránkach, využívanie našich služieb. Tieto údaje využívajú vašu IP adresu, chovanie na stránkach vyživa5elementov.eu a www.slahkouhlavou.eu a ich využitie.
 18. Tieto informácie využívame prostredníctvom trackovacích technológií, pretože vám chceme ponúknuť čo najlepšie služby.
 19. Tieto údaje spracúvame po dobu 1 roku.

Zabezpečenie dát

 

S vašimi údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou legislatívou.  Pre spracovanie údajov využívame automatizované i neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených  výhradne  v Európskej únii.

 

Čestné prehlásenie

 

Ceníme si vašu dôveru a preto vás chceme informovať, že vaše osobné údaje pre účely webovej stránky budeme i naďalej, t.j. aj po nadobudnutí účinnosti Nariadenia, a teda po 25.5.2018, spracovávať na základe vyššie uvedeného oprávneného záujmu našej spoločnosti. Základom tohto oprávneného záujmu je snaha o poskytovanie ponuky služieb a informácii o zdravom životnom štýle našim zákazníkom v čo najvyššej možnej kvalite a zlepšovanie nášho zákazníckeho vzťahu s vami.

 

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Pokračovaním využívanie stánok vyjadrujete svoj slobodný súhlas, jednoznačný prejav vôle o tom, ste porozumel/ a so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad a že ste bol/a o týchto zásadách poriadne poučený/á.

Zásady ochrany osobných údajov  sú vydané v elektronickej podobe a sú prístupné na webovej stránke.

Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť  Nariadením dňa 25.5. 2018.

Na záver nám dovoľte poďakovať sa vám za vašu doterajšiu priazeň a spoluprácu a pevne verím, že budete tieto informácie o nových pravidlách ochrany osobných údajov považovať za prínosné a že vám pomôžu sa lepšie orientovať. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nášho e-mail: podpora@vyziva5elementov.eu alebo na podpora@slahkouhlavou.eu alebo na adrese Soňa Milová, Senická cesta 108, 974 01 Banská Bystrica.