Podmienky používania

Dovoľujem si Vás informovať, že na našej stránke už nie je možné uvádzať tvrdenia, ktoré by mohli vyvolávať dojem akéhokoľvek liečebného účinku bylín alebo húb. Súčasná legislatíva EÚ toto zakazuje i napriek tomu, že fytoterapia a bylinkárstvo funguje po tisícročiach a je vyskúšaná na nespočetných pacientoch. Súčasne sa nesmú zmieňovať ani účinky dokázané súčasnými vedeckými štúdiami. Verím ale v zdravý rozum našich zákazníkov. Podrobné informácie o bylinách a hubách vyhľadajte vo verejne dostupných zdrojoch na internete. Hodnotné informácie nájdete na stránkach
www.cinskyherbar.cz alebo www.tcmencyklopedie.cz.


Používaním informácií na stránke vyziva5elementov.eu súhlasíte
:

– s podmienkami použitia portálu, a to použitím portálu alebo kliknutím na akýkoľvek odkaz, ktorý portál poskytuje. V prípade, že s týmito podmienkami používateľ nesúhlasí, nie je oprávnený portál používať,

– s okamžitou platnosťou s podmienkami uvedenými na tejto stránke, a to aj pri akejkoľvek zmene alebo úprave informácií, ktoré portál poskytuje,

– ,že portál nie je náhradou za odbornú lekársku starostlivosť a jeho autori neručia za akékoľvek škody spôsobené jeho používaním,

– ,že prevádzkovateľ portálu negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť alebo aktuálnosť informácií zverejnených na portáli,

– ,že prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek úpravy portálu a informácií uvedených na portáli, a to bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia používateľom,

– ,že používateľ nesie absolútnu zodpovednosť za následky konania, ktoré boli spojené s používaním portálu,

– ,že prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená vo vzťahu s používaním portálu, jeho chybovosťou alebo z iných dôvodov,

– ,že používateľ súhlasí, že nemá nárok na náhradu akejkoľvek vzniknutej škody spôsobenej použitím informácií uvedených na portáli, alebo únikom informácií.

 

S úctou Soňa