Sujok terapia

 

Terapia SUJOK, vypracovaná juhokórejským vedcom profesorom Pak Jae Woo, nie je iba liečebnou metódou.

Je to spôsob výkladu základných zákonov života a naviazanie spojenia medzi klasickou západnou vedou a vedomosťami, ktoré od najstarších dôb zhromaždili lekári Východu.

 

Vďaka rýchlej účinnosti a jednoduchosti sa samoliečiaca terapia SUJOK rýchlo rozšírila do rôznych krajín a s ľahkosťou sa používa v domácom prostredí. Je to jedna z ďalších metód liečenia a prevencie z balíka
Moja domáca lekáreň.  SUJOK terapia má význam pre lekárov rôznych špecializácií, študentov fakúlt, biológov, fyzioterapeutov a tiež pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o možnosti poskytovania lekárskej pomoci jednoduchými metódami liečenia bez použitia liekov. Je určená aj pre laikov, širokú verejnosť a nevyžaduje žiadne predchádzajúce vedomosti. Netreba ju vedieť,  stačí len porozumieť systému zhody.

Hlavné prednosti metódy:

 • Vysoká efektivita pri správnom používaní sa výsledok dostaví už po niekoľkých minútach, niekedy dokonca sekundách.
 • Absolútna bezpečnosť použitia – túto liečebnú metódu nevytvoril človek, ale Príroda sama. Stimulácia zhodných bodov vedie k vyliečeniu. Chybné použitie človeku neuškodí – je neefektívne.
 • Univerzálnosť metódy – pomocou SUJOK terapie môžete liečiť ľubovoľnú časť tela, ktorýkoľvek orgán, kĺb.
 • Metóda je dostupná každému jednotlivcovi – nemusíte sa nič učiť a pamätať si. Metódu stačí jeden krát dostatočne pochopiť a potom ju môžete využívať celý život.
 • Jednoduché použitie – vaša ruka a vedomosti sú s vami stále. Materiál vhodný k liečeniu nájdete bez problémov všade doma alebo v prírode.

Čo je SUJOK terapia?

 • SU-JOK v preklade znamená Su – ruka , Jok – noha, znamená to, že pri terapii sa používa najmä ruka (dlaň), prípadne noha klienta. Ruka i noha sú mimoriadne nervovo zásobené, a nachádzajú sa tu sústavy bodov a zón, podobnosti ku všetkým orgánom a častiam tela. Sú to maličké kliniky liečiace choroby tela.
 • Stavbou sa ruka a nohy vďaka Prírode podobajú telu. Od prvopočiatku obsahujú Vôľu, k vyliečeniu zameranú na to, aby človek tento dar mohol využiť a byť zdravý.
 • Pomocou tejto metódy príroda jasne ukazuje zámer, prejavuje svoju obrovskú Lásku, snaží sa človeku pomôcť tak, aby nebol chorý.
 • Súčasne nám dáva určitú lekciu – lekciu Ducha nezávislosti, zameranú na samostatné vyliečenie a odvrátenie choroby.

Čo sa na kurze SUJOK terapie dozviete:

 • História SUJOK terapie
 • Štandardný systém podobnosti rúk a nôh
 • Orientačné línie v štandardnom systéme podobnosti ruky a nohy
 • Podobnosti Jin a Jang povrchu tela
 • Projekcia bránice
 • Projekcia strednej línie tela
 • Projekcia vnútorných orgánov a časti tela
 • Systém hmyzu
 • Minisystém podobnosti na tele
 • Ako nájsť liečebné body
 • SUJOK masáže, masáže pomocou nástrojov
 • Semenoterapia, rozdelenie rastlín
 • Zásady používania rastlinných semien
 • Semená a šesť energií
 • Základná metóda liečenia rastlinnými semenami na dvoch, troch bodoch
 • Ako zbierať a uchovávať smená
 • Praktická časť:
 • Čo robiť pri prechladnutí
 • Zvýšila sa nám teplota
 • Zbavte sa kašľa
 • Keď vás trápi dýchavičnosť
 • Nebezpečný vírus
 • Zbavte sa bolesti hlavy
 • Pomoc pri bolestiach chrbta
 • Bolesti kĺbov
 • Nespavosť a uvoľnenie sa
 • Nadváha
 • Zápcha
 • Tráviace problémy
 • Doplnenie energie
 • Toto by mala vedieť každá žena
 • Chcete byť krásna?

Kurzom vás bude sprevádzať:

Mgr. Soňa Milová medzinárodný certifikovaný lektor SUJOK terapie a semenoterapie. Tento kurz je súčasťou ponuky Moja domáca lekáreň.

Pre koho je kurz určený:

 • Širokú laickú verejnosť zaujímajúcu sa o domáce liečenie a prevenciu
 • Pre ľudí s hlbším záujmom o teoretické a praktické zručnosti z oblasti čínskej medicíny
 • Pre masérov, terapeutov, praktikov
 • Pre každého, kto chce kráčať po ceste za zdravím a podporovať tak svoje autoregeneračné schopnosti

Požiadavky na účastníkov:

 • Pre tento kurz zaradený do oblasti Moja domáca lekáreň nie sú žiadne požiadavky
 • Vítané sú znalosti z oblasti čínskej medicíny

Priebeh kurzu:

 • Kurz je zameraný na jednoduchosť, cielenosť, rýchlosť, praktickosť, názornosť a pochopenie.
 • Teoretická časť bude prebiehať v dopoludňajších hodinách spojená s praktickými ukážkami čo činí
  30 % z celkového času seminára.  Je dobré vidieť, počuť a cítiť.
 • Praktickej časti sa venuje zvyšných 70 % času. To je čas na vyskúšanie techník, aplikácií, metód a zručností. Cieľom je oboznámiť  sa s praktickým nácvikom problémov, s ktorými sa v bežnom živote môžete stretnúť. Priestor na vaše otázky je práve tu.
 • K dispozícii sú pripravené pomôcky pre každého účastníka kurzu na praktickú a teoretickú časť.

Cena  kurzu je 65,- EUR

 V cene praktického kurzu sú zahrnuté:

 • Praktický študijný materiál
 • Praktické ukážka a následná prax v rozsahu jedného dňa
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu
 • Pomôcky na praktickú časť
 • Masážna gulička s prsteňom
 • Na kurze bude možnosť zakúpiť pomôcky pre terapiu

 

Viac informácií na:

Soňa Milová – 0908 979 605, smilova@gmail.com