MOJA DOMÁCA LEKÁREŇ

 

 

je úplne nový projekt, kde sa bude
snúbiť múdrosť a skúsenosti liečiteľov,
terapeutov, bylinkárov, praktikov Tradičnej
či klasickej medicíny a iných holistických prístupov
.

 

 

 1. Zdravie je pre taoistov harmonický stav tela i ducha.
 2. Podstatou čínskej medicíny nie je chorobu liečiť, ale chorobe predchádzať.
 3. Každý sme v podstate lekárom. Každý deň si pripravujeme stravu, pijeme nápoje, staráme sa o hygienu tela a pohybujeme sa. Toto je len malý základ vášho domáceho lekárstva.
 4. Projekt Moja domáca lekáreňvám ponúka veľa cenných informácií zhrnutých do praktických použití v domácom prostredí od až po Z.
 5. Na našich seminároch a prednáškach sa dozviete prečo telo ochorie. Ponúkneme vysvetlenie na mnoho bežných chorôb, ktoré vždy majú svoju príčinu vo vnútorných ochoreniach (hnev, radosť, premietanie, žiaľ, strach, šok) aj vonkajších faktorov (vietor, oheň, vlhko, horúčosť, chlad).
 6. Praktické kurzy vás obohatia o prax, ktorú si budete môcť vyskúšať pod odborným dohľadom na sebe a vedieť použiť v prípadoch domáceho liečenia. Sú to jednoduché a praktické súčasti každodenného života miliónov ľudí na celom svete. Stačí sa len pridať.
 7. Nechcem vychovávať terapeuta, ale pomôcť každej žene, mužovi a dieťaťu pri bežných zdravotných problémoch.
 8. Múdrosti a vedomosti nás praktikov holistických metód sú určené pre všetkých ľudí na celom svete. Využite príležitosť a staňte sa tiež súčasťou veľkej rodiny, ktorej zdravie, šťastie, radosť, smiech, dobrota a láska sú súčasťou bežného života.
 9. Matka príroda a planéta Zem nás obdarila darmi. Každý strom, každý kríček a každá tráva, všetky machy sa dohodli, že budú liečiť človeka. Prichádzajú nám na pomoc vždy, keď ich zavoláme. Pokiaľ neviete aký liek si zobrať na chorobu, duch rastlín vám to pošepká. Stačí len načúvať.
 10. Cieľom je hlavne prevencia a prvá pomoc pri akútnych bežných domácich ochoreniach s použitím byliniek a ich prípravkov, rôznych holistických metód.
 11. Vždy som ako matka uvítala overený recept od mojej babky či maminky, ktorá stále vedela čo na všetky boliestky.
 12. Ponúknem vám recepty zo Zlatej skrinky overené rokmi, stále aktuálne aj dnes, v čase tabletiek.
 13. Môžete zbierať recepty, overených tradičných postupov pre zdravie a kondíciu od A po Z pre telo a dušu.

V tejto novej zložke nájdete množstvo školení, seminárov, receptov a rád od skúsených terapeutov až po odborníkov. Cieľom nie je nahradiť odbornú zdravotnícku pomoc ale pomôcť predchádzať rôznym chorobám a vedieť aplikovať jednoduché metódy ako je:

Verím, že pripravované rozšírenie stránky o cenné informácie vám pomôže k tomu, aby vaše zdravie bolo vždy po ruke a vy ste si mohli užívať bezstarostný život plný lásky, šťastia, zdravia, radosti, dobroty, pravdy, porozumenia, pokory, mieru, blaženosti a slávy. To je mojim a našim cieľom. Teším sa na vás a vaše odozvy.

S láskou Soňa