Duch pečene „hum“ (Chun)

Milí priatelia, v mojej praxi sa stále čoraz viac množia prípady, kedy ľudia nevedia, čo majú robiť. Tlak z vonku, strach, úzkosť, neistota a neschopnosť sa niečoho držať pevne a mať kontrolu nad svojimi emóciami. Nervozita a zdravotné problémy sa prejavujú na fyzickom zdraví človeka.

Nedávno som bola svedkom rozhovoru jednej dvojice. Žena sa sťažovala tej druhej. Počúvla radu kamarátky a na poslednú chvíľu si zaistila dovolenkovú lyžovačku. Očakávania však neboli naplnené, lebo začala celá plejáda vecí a služieb, ktoré neboli podľa nej v poriadku. Skončilo to záverom, že aj tak v živote čokoľvek urobí a do čohokoľvek sa pustí, nevedie k želanému výsledku.

Tradičná čínska medicína by príčinu tohto našla v oslabenej fáze elementu Dreva.  Aj ja preto načriem do druhej časti medicínskych tajov Číny v podobe diagnostiky (obrazov), čo je rozprava o dušiach piatich orgánov cang (čítaj zang). Začneme teda elementom Dreva – pečeňou.

Päť orgánov cang (wu-cang) – pečeň, srdce, slezina, pľúca a obličky – čínska medicína považuje za najdôležitejšie orgány v ľudskom tele. Týchto päť orgánov obhospodaruje a riadi chod celého organizmu po všetkých stránkach – fyziologickej a psychickej; ich všetka funkčnosť je daná tým, že sú vlastne zhustenou a stvárnenou formou kozmickej energie piatich prvkov – dreva, ohňa, zeme, kovu a vody – predstavujú primárny zdroj tvorby všetkých vecí. Tieto orgány tvoria a organizujú mikrokozmos človeka – človeka ako celku.

Nebesá kŕmia človeka piatimi čchi, zem kŕmi človeka piatimi chuťami. Päť čchi vstupuje nosom a uchováva sa v srdci a pľúcach; odtiaľ je posielaná hore, a preto tvár môže mať sviežu farbu a hlas môže byť zvučný. (Potrava) piatich chutí vchádza ústami a uchováva sa v žalúdku a črevách, aby (svojou esenciou) vyživovala čchi piatich orgánov cang. Čchi je potom harmonická a môže plodiť ďalej; vytvárané sú všetky sekréty a tekutiny a sama sebou sa prirodzene rodí aj duševná energia.“

(Su-wen, kap. 9, s.142)

Pojem „cang“ v spojení s piatimi orgánmi je úschovňa piatich čchi. Tieto orgány vykonávajú nasledujúce funkcie: Uchovávajú čchi; Podieľajú sa na psychickom a emočnom živote ľudského jedinca; Riadia činnosť zmyslových orgánov; Riadia ďalšie časti tela. Práve  posledným trom, by som sa chcela venovať.

Ako sa realizujú rozhodnutia, plány, vízie…

Drevo je spojené s rastom. Prvou úlohou jinového orgánu pečene dreva je preto dívať sa do diaľky – rozhľad. Táto schopnosť je charakterizovaná aj ako predvídavosť. Ak sa vieme pozrieť do diaľky, môžeme určité veci vidieť vopred – alebo ich predvídať. Dôležitým aspektom pečene je aspekt plánovania. Z aspektu plánovania sa pri uskutočňovaní stáva tvorivosť. Aby sa prekonal aspekt plánovania, potrebuje pečeň, svojho jangového partnera, žlčník. Žlčník zodpovedá realizácii ducha. Uskutočňuje rozhodnutie. Či sa plán uskutoční alebo sa rozplynie, to sa necháva na obdobie spánku. Čas žlčníka prichádza v noci medzi 23,00 – 01,00 hod. potrebuje nielen informácie ale aj dostatočný pokoj, aby zvážil všetky rozhodnutia. Akonáhle je prekonaná prvá fáza, rozhodnutie o začiatku realizácii plánu, potrebuje Drevo bezpodmienečne podporu Vody (obličky). Vo vode sa skrýva vôľa a jej silou je vytrvalosť, dôraz, schopnosť presadiť sa. Plán dozrieva a získava svoje „srdce“ Oheň, takže sa človek začína tešiť na jeho splnenie. Ak veci nemajú srdce, škodia druhým. Naopak, tie ktoré sú oživené ohňom ducha shen (duch srdca), prebúdzajú nadšenie. Zem zaobalí plán „mäsom“ oblečie myšlienky do jasného obleku a preverí jej použiteľnosť. Ako tmel vyplní prázdne miesta a spojí jednotlivé časti do jednotlivého celku a upraví vzťah k realite. Kov dáva pozor na kvalitu. Pevne dotiahne skrutky a určí pravidlá. Poskytuje plánu stálosť a trvanlivosť. Všetky súčasti piatich elementov však môžu hrať v symfónii iba vtedy, keď má niekto taktovku. Plán, pri ktorom nie je ona taktovka, končí v oblasti snov a zbožných želaní. Aby sme mohli uskutočniť svoje plány, využíva pečeň stratégiu. Využíva svoje možnosti. Ak je vyvážená, vytvára a uchováva rezervy. Ak je v nerovnováhe, začínajú ju bezohľadne využívať, aby uspokojili svoje vlastné predstavy.

Drevo nás poznamenáva svojim úsilím a snahou o trvalý rozvoj po celý život, rovnako ako strom, ktorý po celý svoj život ani na okamžik neprestáva rásť. Je symbolom našej zdravej osobnosti, jej schopnosti vyvíjať sa z pevného zakorenenia v Zemi, z ktorej čerpáme potrebné živiny. Každý deň je daný predvídavosťou a presadzovaním nebeského plánu. Ak nie je sila dreva dostatočná, chýbajú človeku v živote perspektívy. Chýbajú mu životné plány, vízie, stanovenie cieľov. Ľudia, ktorí prežívajú každý deň skľúčenie, tieseň a prázdnotu,  sedia doma a o nič nemajú záujem, tak majú nedostatočnú činnosť pečene. Pečeň rozvíja plán, sama však nie je výkonnou silou. Organizuje, navrhuje a vydáva rozkazy a návody. Dozerá na prevedenie a odstraňovanie prekážok. Pečeň býva v TCM prirovnávaná ku „Generálovi“ stráži cesty cisára, ktorý sa zjavuje v orgáne srdce. To znamená, že pečeň vykonáva strategický dohľad nad riečiskom krvi a jej cestami, nad transportom dôležitých látok. Tak napríklad zlosť je pokusom pečene odstrániť a prekonať blokádu v trase. Predstavte si strom, ktorý rastie v malom črepníku. Jedného dňa nemá už priestor na rast a tak črepník praskne. Alebo opak, ak nemôže strom rásť je deformovaný a nikdy nedosiahne krásneho a vyváženého rastu.

Niečo podobné pozorujeme u ľudí, ktorí boli v detstve predčasne vytrhnutý zo svojho detstva. Nemali možnosť bezpečne rásť, nemali priestor na svoju  fantáziu, bol im vnútený tuhý a strnulý rytmus a ich okolie reagovalo neprimerane. Hlavne v období fázy Drevo (0 – 12 rokov)  a prechod na Oheň (12 – 24 r.), v období dospievania, majú podobné zošnurovania fatálne následky v podobe ubúdania síl, ktoré by mali utvárať budúci život. Ide napríklad o rôzne druhy zneužívania detí. Tu sa malá osobnosť natrvalo deformuje a jej pečeň je okradnutá o svoju silu a o svoju schopnosť zažiariť v plnom rozvoji harmónie a optimistickej osobnosti. Premeny medzi fázami elementov musia mať dostatočný čas a priestor, aby mohli prebiehať nerušene.

Agresivita, ktorá zodpovedá pečeni, sa prejavuje v prípadoch zneužívania, predovšetkým sebadeštruktívnymi tendenciami u mladých žien. Zneužívanie drog a poruchy výživy upozorňujú na skutočnosť, že pečeň podmaňuje slezinu.  Známkou poníženej pečene sú ťažké depresie. Naopak pokiaľ mladý človek silnie, vyvíja sa v súlade sa svojimi silami a pokiaľ je jeho rast obmedzovaný sporadicky – tie sú tiež dôležité, položí tak základy pre harmonický bezporuchový vývoj všetkých piatich elementov. Takýto človek tvorí naplno a je nevyčerpateľnou studňou nápadov a inšpirácií pre ostatných. Náš život sa riadi podľa plánu a na druhej strane plánujeme aj my sami, trvale plánujeme svoje dni a roky až do dôchodku. Taktiež náš spirituálny vývoj sa riadi určitým plánom, ktorý musíme rešpektovať. V Dreve sa odrážajú naše ideály i naša nádej.

Záverom by som sa chcela vrátiť na začiatok k príbehu ženy, ktorá išla na dovolenku a nebola spokojná. Žena má problém oslabenom elemente Dreva. Nedokáže dôkladne plánovať s prihliadnutím k rôznym možnostiam a jej žlčník nie je schopný podporovať proces nevyhnutného rozhodovania v pravý čas. Chýbajúce plánovanie je patológiou oslabenej pečene, pečeňová tieseň. Takýto ľudia s oslabením si berú všetko veľmi k srdcu, uznávajú nároky druhých. Neponechávajú si žiadny vlastný priestor a plánovanie a rozhodovanie ponechávajú druhým alebo náhode. Potom bývajú prekvapený, že nie všetko sa odohrá tak, ako si priali.

Každý deň, mesiac či rok  v živote človeka, každú hodinu, minútu, sekundu náš organizmus pracuje v náš prospech. Pracuje a my si to ani neuvedomujeme. Pečeň riadi priechodnosť v tele, naše duševné a emočné rozpoloženie (prejavený hnev, odložený hnev, potlačený hnev), priechodnosť trávenia (napr. cestovateľská zápcha), kolobeh čchi, krvi  a telesných tekutín, skladuje krv (keď sa človek hýbe, krv ide do dráh, keď je v kľude ide do pečene). Ak je dostatočné množstvo krvi v pečeni, nohy sa môžu hýbať, ruky a prsty môžu uchopiť. Čchi je generálom krvi, krv je matkou čchi. Dalo by sa pokračovať. Z nášho pohľadu je výživa a dostatočné zásobovanie pečene tou najdôležitejšou úlohou však na to, aby mohla vykonávať svoju funkciu, potrebuje svoj priestor a čas medzi jednotlivými elementmi. Takto sa rodí harmonický človek.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.